سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا زادمهر – دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی – دانشگاه آزا
سید رضا اشرفی زاده – باز هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی اباد- د

چکیده:

امروز با افزایش جمعیت جهان نیاز به تأمین مواد غذایی نیز افزایش یافته است. در کشورهای در حال توسعه نظام خرده مالکی بخش اعظمی از تولید را در اختیار دارد ؛ این در حالی است که با شدت یافتن بحران غذا نیاز به یکپارچه سازی اراضی و استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود برای افزایش تولید احساس می‌گردد. پری جان پلا شده تا این ضرورت در واحدهای مکانیزه (کشت و صنعت هاه) مورد توجه قرار گیرد. شناخت وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی یکی از این واحدهای مکانیزه و تاثیر آن بر عوامل فنی، اقتصادی و اجتماعی مکانیزاسیون کشاورزی منطقه هدف اصلی این پژوهش او به دست. داده‌ها و اطلاعات به کار رفته در تحقیق حاضر، از گزارش سالیانه حسابداری صنعتی این واحد به پلیس در استان خوزستان در کشت گندم سال زراعی ۸۸-۸۷ به دست آورده است. وضعیت مکانیزاسیون واحد موردنظر از دو جنبه مختلف بررسی شد که عبارت بودند از الف) جنبه اقتصادی: که با برآورد درآمد خالص حاصل از فروش گندم و مقایسه آن با سیستم واگذاری زمین به بخش خصوصی انجام گرفت و ب) جنبه تولیدی: که با مقایسه میزان سود سرمایه گذاری در بخش تولید (۶۱%) و ساده سیستم بانکی کشور (۱۴ و ۱۶%) به دست آمد. نتایج نشان داد که جنبه اقتصادی درآمد در واگذاری زمین به بخش خصوصی بالاتر است از جنبه تولیدی سرمایه‌گذاری در بخش تولید بسیار مناسب و با × می‌باشد. با ابقای مدیریت تولید در پست خود شرکت و ورود بخش خصوصی در راستای اعمال سیاست‌های مدیریت، واحد مکانیزه می‌تواند نقش مؤثرتری در تحقق اهداف کلان کشور داشته باشد .