سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید حلمی – شرکت توزیع برق استان اردبیل
علیرضا علیزاده –
بهروز الفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده:

نتایج اندازه گیری های انجام شده برروی پست زمینی شبکه عمومی توزیع برق درشهرسرعین درخردادماه سال ۸۶ نشان میدهد که شاخصهای هارمونیکی مرتبه ۵ولتاژ و مرتبه ۲ جریان دراین نقطه بالاتر ازحدمجاز میب اشد سرعین ازقطبهای گردشگری درایران بوده و مشترکان دراین شهر حساسیت زیادی روی کیفیت توان خوددارند لذا بررسی شاخصهای کیفیت توان دراین شهر ضروری به نظر می رسد دراین مقاله ضمن بررسی شاخصهای کیفیت توان انواع بارهای هارمونیک زا درشبکه توزیع سرعینمورد بررسی قرار خواهد گرفت درپایان راهکارهای اجرایی جهت حذف یا کاهش هارمونیکهای موجود درشبکه ارایه خواهد شد.