سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

همایون صباغ زاده – مدیر پروژه طرح جامع آب کشور مشاور مادر
سامان جوادی – دانش آموخته دکتری آبیاری و زهکشی و کارشناس ارشد موسسه تحقیقات آب
مجید خلقی – دکتری منابع آب
روح اله یاری – دانش اموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی

چکیده:

مفهوم مدیریت به هم پیوسته منابع آب IWRM جهتحل مهمترین چالشهای پیش رو از جمله افزایش روز افزون تقاضا و کاهش ذخایر آبی از ۴۰ سال پیش مطرح گردید و این رویکرد مدیریتی در اکثر کشورهای جهان در حال برنامه ریزی و یا اجرا می باشد یکی از راهکارهایی که امروزه در تسهیل برنامه ریزی و اجرای IWRM به کار گرفته می شود استفاده از شاخص ها و معیارهای پایداری است جهت ارزیابی یک سیستم نیاز به مجموعه ای از شاخصهایی است که بتواند یک سامانه را از جنبه های مختلف بررسی نماید و انعکاس دهنده مسائل حال و یا بیانگر ناپایداری در اینده باشد بهعبارت دیگر استفاده از شاخصها بعنوان ابزار ساختار و اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت منابع آب درتدوین سیاست های متضمن پایداری امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. بنابراین در این راستا تعریف نحوه محاسبه و تفسیر معیارها و شاخصها به منظور اولین گام ارزیابی محسوب میگردد.