سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اسفندیار حیدری پور – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
مهدی راست قلم – کارشناسی ارشد مهندسی توسعه روستایی

چکیده:

یکی از تاسیسات مهم بوم گردی اکولوژ می باشد اکولوژ به عنوان بوم اقامتگاه دارای نقش چندبعدی درتداوم فرایند بوم گردی میان شبکه ذینفعان و ذیحقان می باشد اکولوژ اقامتگاهی است که ضمن فراهم آوردن امکان اسکان و جذابیت برای بوم گردان از طراحی و ساختی کاملا منطبق با اصول توسعه پیادار بوم میزبان بهره مند بوده ودرمهمترین ویژگی زمینه و فرصت مشارکت جامعه میزبان را درراستای توسعه بوم و بهبود وضعیت زندگی آنان خلق میکند بومهای بیابانی از جمله مقاصد بوم گردی درایران هستند که لازم است تعریف طراحی و ساخت و مدیریت اکولوژ درآنها بصورت پایدار صورت پذیرد از این رو هدف مقاله حاضر تعیین و سنجش شاخصهای مشارکت مبتنی برمدیریت مشارکتی اکولوژهای بوم بیابانی درتعامل پنج جز بین المللی صنعت بوم گردی می باشد