سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سیدمحمدحسین حسینی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع

چکیده:

دراین تحقیق موضوعات رضایت مشتری و ارزیابی آن مورد بررسی قرارمیگیرد باتوجه به اهمیت روزافزون مبحث مشتری و مشتری مداری طبیعی استکه شناسایی ابعادو شاخصهای رضایت مشتریان و چگونگی ارزیابی این شاخصها نیز با دقت و اهمیت بالا بررسی شود هدف این مقاله ارایه مدلی برای سنجش شاخصهای رضایت مشتری با استفاده از منطق فازی می باشد بنابراین پس از تشریح مختصشاخصهای رضایت مشتری و نحوه پایش آنها درشرایط قطعی و مدلهای کلاسیک ریاضی منطق فازی بطور خلاصه تشریح و مدلی براساس این منطق برای اندازه گیری میزان رضایت مشتریان ارایه خواهد شد درپایان نیز جهت تست و مقایسه نتایج مدل درشرایط فازی با نتایج اندازه گیری رضایت مشتریان درشرایط قطعی یک مطالعه موردی از صنعت خودرو انجم و مثالی عددی همراه با تحلیل نتایج ارایه خواهد شد.