سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن عنبرستانی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت تهران
سیدمهدی علوی املشی –

چکیده:

دو مدل با نقشه واکنشی متفاوت برای بررسی سینتیکی تبدیل متانول به الفین های سبک مطرح شد مدلسازی به صورت توده ای انجام شد و درهر دو مدل چهار گروه محصول اتیلن پروپیلن باقی هیدروکربن ها وپارافین ها درنظر گرفته شد در مدل اول سه گروه اول محصولات به صورت مستقیم ازمتانول حاصل می شوند و پارافین ها از تبدیل اتیلن و پروپیلن حاصله تولید می شوند درمدل دوم علاوه بر واکنش های مدل اول واکنش تولید مستقیم پارافین از متانول نیز لحاظ شد نتایج دو مدل با یکدیگر مقایسه شد و مشاهده شد که مدل دوم نتایج بهتری را پیش بینی می کند.