سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عیسی نخعی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، گروه مهندسی صنایع
هیرش محمدی پور – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع،دانشگاه تربیت مدرس
غلامرضا مروجی – دانشجوی دکتری صنایع، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

حمل و نقل پایدار در جوامع پیشرفته یکنیاز لاینفکاست. رشد سعودی غیرقابل پیشبینی شده ای درتعداد سفر ها و حمل و نقل در سال های اخیر به چشم می خورد و پیشبینی می شود این روند همچنان در سال های اتی ادامه یابد. که این مسئله در واقع محیط زیست پیرامون ما را با مسائلی چون آلودگی هوا،آلودگی صوتی و غیره تحت تاثیر قرار می دهد که موجب کاهشکیفیت زندگی در جوامع پیشرفته میگردد. برای گذر از این بحران، شهرداری ها بروی حمل و نقل پایدار سرمایه گذاری می کنند که نه تنها کارآمد، مطمئن و اقتصادی است بلکه جنب های زیست محیطی نیز در آن لحاظ گردیده باشد و سازگار باطبیعت باشد. موانع سر راه مسئولین در این مسیر مسئله بسیار مهمی چون چگونگی ارزیابی و انتخاب سیستم حمل و نقل مناسب است. در این مقاله ، معیار های مختلف جهت دست یابی به یکانتخاب مناسب برای سیستمهای حمل و نقل پایدار با اطلاعات ناقصو جزئی و در ابهام ارائه می گردد. روشپیشنهادی شامل ۳ مرحله است. -۱ شناسایی معیار های موثر در تصمیم گیری -۲ شناسایی گزینه ها ۳ارزیابی گزینه ها با الگوریتم Fuzzy TOPSIS در تحقیق حاضر، مترو BRT، اتوبوس و دوچرخه به عنوان سیستم های پایدار ارزیابی شدند که با توجه معیارهای ارزیابی، مترو رتبه اول این سیستم ها را کسب کرد.