سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نجمه مظفری پور – کارشناس شهرسازی دانشگاه گیلان
مریم حاتمی –

چکیده:

روند رو به رشد جمعیت شهری مهمترین شاخص در بررسی ساختارهای اجتماعی اقتصادی فرهنگی و زیست محیطی انسان در قرن ۲۱ است مقوله ی توسعه پایدار به عنوان شعار اصلی هزاره سوم نه تنها ناشی از اثرات شهرها بر گستره ی زیست کره و ابعاد مختلف زندگی انسانی است بلکه سیستمهایی شهر را نیز احاطه کرده و پایداری آنها را به مخاطره انداخته است به عنوان مثال می توان سیستم حمل و نقل اقتصاد و … را به عنوان مولفه های تاثیر گذار بر زیست کره و اقتصادهای منطقه ای و جهانی را به عنوان مولفههای تاثیر گذار بر شهرها دانست دراین مقاله تلاش شده تا پس از پذیرفت حمل و نقل پایدار به عنوان یکی از شاخصه های تاثیر گذار بر پایداری شهرها سیستم های جامع حمل و نقل شهری MRT را بررسی و با توجه به مبحث توسعه ی پایدرا که تکیه بر مصرف انرژی سوخت کم و منطبق براصول زیست محیطی امکان استفاده ی همگان از این سیستم ها و … است مناسب ترین سیستم حمل و نقل شهری درایران را با استفاده از الگوی تحلیل سلسله مراتبی AHP ارزیابی کند.