سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رسول مظفری – کارشناس ارشد آبیاری زهکشی، استان کرمان، مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کش
علی فدایی – کارشناس ارشد زراعت، استان کرمان، سازمان جهاد کشاورزی
مهدی نقی زاده – دانشجوی دکترای دانشگاه زابل

چکیده:

یکی از بحران هایی که جهان و مخصوصا کشور ایران با آن روبروست بحران آب می باشد. در بخش کشاورزی با اجرای طرح های آبیاری تحت فشار تا حد زیادی می توان راندمان مصرف را افزایش داد و به حل این معضل کمک نمود. یکی از اجزاء جدایی ناپذیر هر آبیاری به منظور اصلاح سیستم و مدیریت، ارزیابی می باشد. در این تحقیق وضعیت و عملکرد سیستم های آبیاری قطره ای اجرا شده در استان کرمان، از طریق اندازه گیری فاکتورهای ارزیابی، ضریب یکنواختی، راندمان پتانسیل کاربرد و راندمان واقعی کاربرد در ربع پایین، مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور انجام پروژه ارزیابی سیستم های آبیاری قطره ای اجرا شده در استان کرمان تعداد ۳ طرح از این سیستم ها انتخاب شده و مورد بازدید و بررسی قرار گرفتند. با توجه به نتایج بدست آمده از ارزیابی ها پارامترهای، یکنواختی پخش قطره چکانها، یکنواختی پخش سیستم، راندمان پتانسیل کاربرد، راندمان واقعی کاربرد در ربع پایین بطور متوسط در این سیستم ها به ترتیب ۸۸ و ۹۰ و ۸۹ درصد محاسبه گردید. مقدار ضریب یکنواختی نشان دهنده عملکرد خوب سیستم هاست. همچنین بررسی مقادیر راندمان پتانسیل کاربرد سیستم ها نشان می دهد که در آنها فشار ورودی مانیفلد بدرستی تنظیم شده است. با توجه به مقادیر شاخص اشباع لانژیلر بدست آمده برای آب این سیستم ها خطر رسوب کربنات کلسیم در طرح شماره ۱ حتی با افزایش دما وجود ندارد ولی در طرح ۲ و ۳ خطر رسوب کربنات کلسیم وجود دارد.