سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسلم سروستانی – سازمان آب و برق خوزستان- معاونت حفاظت و بهره برداری
فتح اله داوری دهکردی –
محمد کردانی –
هوشنگ باقری –

چکیده:

استان خوزستان با وسعت ۳/۴ میلیون هکتار اراضی کشاورزی و دارا بودن پنج رودخانه دائمی کارون ، دز ، جراحی، کرخه هندیجان و بیش از یک سوم آب های سطحی کشور می تواند نقش مهمی در توسعه کشاورزی کشور ایفا نماید. اجرای پروژه های آبیاری و زهکشی به منظور ایجاد توسعه پایدار با استفاده از الگوی مشارکت بهره برداران از تجارب موفق سازمان آب و برق خوزستان بوده که در برنامه های دوم و سوم و چهارم توسعه مورد استفاده قرار گرفته است . به منظور توسعه طرح های آبیاری و زهکشی با این سازوکار، بر اساس تبصره ۲۶ قانون بودجه عمومی کشور درسال ۷۲ و تبصره ۷۶ و ماده ۱۰۶ قانون برنامه های دوم و سوم توسعه و متعاقب با آن بند ط ماده ۱۷ در برنامه چهارم ، جلب مشارکت کشاورزان در طرح های آبیاری وزهکشی توسط سازمان آب و برق خوزستان، مورد توجه ویژه قرار گرفت .اساس کار بر بهره گیری از مشارکت بهره برداران در برنامه ریزی،تامین منابع مالی و مدیریت شبکه ها می باشد. در راستای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی ،انتقال مدیریت آبیاری از دستاوردهای مهم مشارکت مردم در پروژه های آبیاری و زهکشی می باشد که در دستور کار قرار گرفته است. اجرای طرح های آبیاری و زهکشی گام بزرگی درجهت استفاده بهینه و پایدار ازمنابع آب کشور می باشد .این امر درصورتی که با مشارکت بهره برداران صورت گیرد، می تواند علاوه برکاهش بارمالی دولت، تصدی گری دولت در بخش آب را کاهش داده و به مرور زمان مدیریت حفظ ، نگهداری و بهره برداری از منابع آب را به خود مردم واگذار نماید که با این رویکرد کلیه اهداف مورد نظر در سند چشم انداز توسعه در بخش مشارکت مردمی محقق خواهد شد.