سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی لطف اللهی یقین – دانشیار، عضو هیئت علمی دانشکده فنی عمران، دانشگاه تبریز
میلاد خطیب شهیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی عمران، دانشگاه تبریز*

چکیده:

طی سالیان اخیر پیشرفتهای چشمگیری در طراحی و اجرای سکوهای دریایی حاصل شده است. همزمان با این پیشرفتها نیز در عرصه عملیاتی شاهد روند رو به رشدی در ساخت و ساز این نوع سازهها هستیم. از روشهایی که جهت برآورد سکوها برای ادامه سرویسدهی استفاده می شود آنالیز پوشاور(غیرخطی استاتیکی) است. در زمینه مسائل مربوط به تحلیلهای غیرخطی، هم اکنون تحلیل پوش اور به عنوان آخرین دستاورد در زمینه تحلیلهای نرم افزاری مطرح بوده و در کانون توجه مهندسان قرار دارد. در این مقاله سعی خواهد شد که از ظرفیت باقی مانده در تحلیل غیرخطی استفاده شود.