سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابراهیم آذرپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، گروه کشاورزی، لاهیجان، ایران.

چکیده:

یکی از راه های ارزیابی توسعه پایدار در نواحی کشاورزی، استفاده از روش جریان انرژی است. جریان انرژی در یک سیستم تولیدی کشاورزی، به این صورت است که در عملیات تولید، مصرف انرژی و در محصولات تولیدی، ذخیره انرژی به وجود می آید. به همین منظور در تحقیق حاضر، مزارع کشت شده با ارقام بومی )هاشمی و علی کاظمی( و ارقام اصلاحی )خزر، هیبرید و گوهر( در سال زراعی ۱۳۸۹ از نظر بیلان انرژی مورد بررسی قرار گرفتند. نتای این پژوه نشان داد که بیشترین عملکرد دانه و مطلوبترین مقدار بیلان انرژی در ارقام اصلاحی به دست آمد. همچنین نتای نشان داد که سود حاصل از کشت ارقام اصلاحی نسبت به ارقام بومی بالاتر است لذا می توان بیان کرد که برن پرمحصول گزینه ای مناسب برای افزای تولید برن و کاه مصرف انرژی با توجه به محدودیت اراضی شالیکاری استان گیلان می باشد.