سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میثم دیداریان – کارشناس برق IT

چکیده:

تجارت الکترونیک درحال گسترش جهانی است و یکی ازمدها و روشهای تجاری تلقی می شود مهمترین الزام و راهکار راه اندازی تجارت الکترونیک اینترنت و سایتهای اینترنتی بوده و سهولت کاربرد این سایت ها ضروری ترین نیاز می باشد درپژوهش حاضر نیز با مبنا قرار دادن رویکرد فوق به بررسی مدلهای سهولت کاربرد سایتهای اینترنتی پرداخته باتوجه بهاینکه ترکیه دارای مشترکات فراوانی با ایران بوده و درسالهای اخیر پیشرفت های چشمگیری دراین زمینه کسب نمودها ست شرکت های تجاری ارایه دهنده خدمات به شهروندان آنکار پایتخت ترکیه را بررسی نموده و اقدام به تعیین سوال و فرضیه کرده و پرسشنامه هایی تنظیم نمودیم سپس به روشمیدانی به صورت تصادفی از شهروندان خواستیم تا پرسشنامه هارا تکمیل نماینددرآخر سر به کمک نرم افزار sPSS تجزیه و تحلیل کردیم و نتایجی مبنی برالزام دردارا بودن سایتهای اینترنتی و معیارهای سهولت کاربرد سایتهای اینترنتی برای شرکت های تجاری بدست آوردیم