سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی هارون آبادی – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
اشکان مراحل – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بوشهر
سمانه خمسه – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ایلام

چکیده:

معماری سازمانی روشی است جهت توصیف کامل جنبه ها و لایه های مختلف یک سازمان که قادر است با استفاده از مدلها و تکنیکهایی استاندارد و شناخته شده اقدام به توصیف وضع موجود با وضع مطلوب سازمان نماید معماری سازمانی می تواند بسته به اهداف آن برای کل سازمان یا بخشهایی از آن انجام شود با توجه به هزینه بسیار بالایی پیاده سازی سناریوهای معماری سازمانی لازم است قبل از انتخاب هر سناریو مرحله ارزیابی مدلها و اطلاعات معماری از نظر میزان برآورده شدن مطلوبیت ها و ویژگیهای کیفی سازمان توسط سناریوها انجام شود تا سناریوی بهینه انتخاب و پیاده سازی شوددراین مقاله الگوریتمی جدید برای رتبه بندی بین سناریوهای معماری سازمانی مبتنی بر FUZZY TOPSIS ارایه شده است فرایند TOPSIS روشی جدید است که فاصله یک گزینه Ai از نقطه ایده آل و همچنین فاصله آن را از نقطه ایده آل منفی درنظرمیگیرد بدان معنی که گزینه انتخابی باید دارای کمترین فاصله از راه حل ایده آل بوده و درعین حال دارای دورترین فاصله از راه حل ایده آل منفی باشد با توجه به ابهام و عدم قطعیت موجود در قضاوتهای تصمیم گیران برای مقایسه عناصر ازمنطق فازی استفاده شده است.