سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدقاسم وتر – استادیار و عضو هیئت علمی پژوشگاه بین المللی مهندسی زلزله و زلزله شنا
رضا رضاپور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

امروزه پیشرفت گسترده طراحی براساس عملکرد با استفاد هاز تغییر مکان باعث شده تا مطالعاتی برروی سازه های مختلف انجام شود که بیشترین این مطالعات برروی سازه های متقارن درپلان بوده است دراین تحقیق سعی شده است که رفتار سازه های نامتاقرن درپلان را که با استاندارد ۲۸۰۰ طراحی گردیده مورد بررسی و مطالعه قرار داده و از این طریق سطح عملکرد این سازه ها را بدست آوریم تا مشخص گردد چه سطح عملکردی را موقع زلزله پوشش میدهند برای این کار از معیار تغییر مکان در آنالیز پوش آور و مقایسه آن با تحلیل دینامیکی استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد با مقایسه دو روش ذکر شدهآنالیز پوش اور درهمه موارد جوابهای دست بالا داده و سازه های طراحی شده براساس سطح عملکرد و معیار پذیرشاعضا دارای سطح ایمنی جانی در زلزله طراحی می باشند.