سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عباس خمسه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
علیرضا دری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

یکی از عوامل اساسی درعدم موفقیت بکارگیری تکنولوژی برای کسب مزیت رقابتی دربنگاه های کشورهای درحال توسعه عدم آگاهی و شناخت سطح قابلیت های تکنولوژیک بنگاه و استفاده ازآنها درجهت مزیت های نسبی می باشد ارزیابی نیازهای تکنولوژیک ابزاری است که به منظور تعیین قابلیت های مورد نیاز برای اجرای الویت های تکنولوژیک بکارمی رود ارزیابی نیازهای تکنولوژیک نه تنها حوزه های ضعیف و مشکل ساز بنگاه ها را شناسایی می کند بلکه به مزیت های نسبی بنگاه نیز توجه داشته و آنها را مشخص می سازد این مقاله با هدف ارزیابی توانمندی تکنولوژیک یک شرکت صنیاع دفاعی و ارایه راهکار جهت کاهش شکافهای تکنولوژی موجود آن تدوین شده است بدین منظور با استفاده ازمدل نیاز تکنولوژی این شرکت با رویکرد پرسشنامه در۹ حوزه و بوسیله ۲۴سوال مورد ارزیابی قرارمیگیرد سپس رده بندی براساس سطوح توانمندی انجام و شکاف تکنولوژی در۹بعدمشخص میگردد.