سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سمیه آقایان – کارشناس مدیریت صنعتی
مریم علی ئی – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی MBA
بزرگمهر اشرفی – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

خصوصی سازی درسطح ملی باید با اتکا براهداف استراتژیک خاص آغاز شود چرا که بسیاری از طرح ها به علت نبوود اهداف استراتژیک مشخص قابل پیگیری و قابل ارزیابی یا از حرکت می ایستند و یا از مسیر اصلی خود خارج می شوند اهداف تبیین شده می بایست بدون تعارض تداخل منفیو درکوششی هماهنگ و اولویت بندی شده تعریف گردند اهداف استراتژیک خصوصی سازی می توانند درجهت توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی منطقه وکشور حذف انحصار و گسترش رقابت اشتغال زایی توسعه فعالت کاهش هزینه های جاری شرکت ها و کوچک شدن اندازه دولت باشند دراین پژوهش تلاش شده است با بررسی سطح بلوغ خصوصی سازی درشرکت راه آهن به این موضوع بپردازیم که آیا شرکت توانسته است به اهداف موردنظر طبق اصل ۴۴ دست یابد یا خیر براین اساس با جمع آوری پرسشنامه از سوی ۵۷ خبره فعال و کارشناس در شرکت راه آهن و تجزیه و تحلیل آن به کمک نرم افزارSPSS فرایند خصوصی سازی درشرکت راه آهن درجهت کسب ۱۱ هدف اصلی درخصوصی سازی بررسی شده است.