سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی پورعلی گنجی – مربی آموزشکده فنی حرفه ای سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله املی ای
سیدمحمدحسین رضوی – عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی صالحان قائمشهر

چکیده:

امروزه بخش عمده ای از طراحی لرزه ای در آیین نامه ها براساس روش استاتیک معادل و تعیین برش پایه طراحی از طیف خطی می باشد با توجه به رفتار غیرخطی سازه های معمول در حین زلزله طرح آیین نامه ها درکشورهای مختلف روشهای متفاوتی را برای محاسبه تعیین تغییر مکان سازه ها از جمله روش ضرایب تغییر مکان و طیف ظرفیت و تحلیل دینامیکی غیرخطی پیشنهاد می دهند دراین روشها نیروی جانبی زلزله با استفاده از بازتاب دینامیکی که سازه درجریان حرکت زمین ناشی از زلزله از خود نشان میدهد تعیین میگیردد. دراین مقاله کارایی بکارگیری این روشها را برای برآورد سطح ایمنی ساختمان های فولادی مهاربند ضربدری مورد بررسی قرار می دهیم ابتدا سه مدل ۴ ، ۸و۱۲ طبقه سازه فولادی با مهاربند ضربدری مطابق آیین نامه ۲۸۰۰ طراحی گردید و سپس برای تحلیل از روشهای دینامیکی و استاتیکی غیرخطی استفاده شد.