سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا هاشمی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان، سمنان، ایرا
علیرضا مرتضایی – استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنا

چکیده:

تحقیق درباره روش طراحی ساختمانها و رفتار آنها در برابر زلزله دارای اهمیت ویژهای میباشد. این موضوع به اندازه ای با اهمیت است که طرح پروژه های مختلف عمرانی بدون توجه به مسایل لرزه ای قابل توجیه نیست. در سالهای اخیر و با پیشرفت روزافزون رایانه، بحث طراحی سازه ها بر اساسعملکرد، از مقوله هایی است که اخیرا مورد توجه و تدقیق قرار گرفته است. در کشور ایران نیز مدتی است که مقاوم سازی سازه ها و طراحی سازه ها بر اساس عمکردشان مورد توجه قرار گرفته است. از سویی در آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰ )، که آیین نامه موجود جهت طراحی ساختمانها در برابر زلزله می باشد، معیارهای طراحی دقیقا بر اساس عملکرد نمی باشند. لذا در این مقاله سعی بر این است تا ساختمانهای فولادی مهاربندی شده، که بر اساس ویرایش های دوم و سوم استاندارد ۲۸۰۰ ایران طراحی شده اند، با روش طراحی بر اساس عملکرد کنترل گردند. برای ارزیابیلرزه ای سازه ها و محاسبه نیازهای تغییرمکانی ناشی از زلزله، روشهای تحلیل استاتیکی غیرخطی مورد استفاده قرار می گیرد. سپس نتایج ارتقاء عملکردلرزه ای این سازه ها بر مبنای ویرایشهای مختلف استاندارد ۲۸۰۰ مورد بررسی و بحث قرار می گیرد