سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا بشیری خوزستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه محیط زیست دانشگاه کردستان
بابک سوری –
لیلا پایایی فر –
سارا ماجدی –

چکیده:

وجود فلزات سنگین در گرد و غبار به دلیل خاصیت سمی و بیماری زایی آن ها همواره مورد توجه محققین قرار داشته است. در این میان فلز آرسنیک با کشف اثرات آن بر محیط زیست تاریخی پر از ابهام را تجربه نموده تا جایی که خطر آلودگی به این عنصر را به عنوان یکی از مهمترین مشکلات قرن بیست و یکم معرفی کرده اند. بدین منظور تشخیص سطح این نوع از آلودگی و سپس تعیین استراتژی های مناسب جهت کنترل آن بسیار ضروری است. این تحقیق با هدف ارزیابی سطح خطر آلودگی آرسنیک در گرد و غبار غرب ایران با استفاده از شاخص (Geo-Accumulation (Igeo صورت گرفت. بدین منظور ذرات معلق گرد و غبار هوا با بکارگیری روش Deposit gauge method در طول فصول بهار و تابستان _بازه زمانی فروردین تا مهرماه سال ۱۳۸۹_ که شرایط حادتری از نظر غلظت گرد و غبار در هوا حاکم است مورد نمونه برداری قرار گرفتند و غلظت آرسنیک در نمونه‌ها با روش جذب اتمی کوره گرافیتی اندازه گیری شد . نتایج نشان داد که میانگین ± انحراف معیار غلظت آرسنیک برابر ۹۶۱/۲± ۲۶۴/۲۷ میکروگرم بر گرم بر اساس وزن خشک ذرات گرد و غبار (>µm10) می باشد. همچنین تحلیل‌های بدست آمده از شاخص Geo-Accumulation نشان داد که ضریب Igeo در اردیبهشت ماه دارای کمترین مقدار (۰۵/۰) و در خرداد ماه دارای بیشترین مقدار (۸۵/۲) بوده است. در مجموع نتایج این تحقیق سطح خطر آلودگی به فلز سنگین ارسنیک در گرد وغبار غرب ایران را بین کم تا متوسط و متوسط رو به بالا ارزیابی نمود