سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

تورج آذری – دانشگاه پردیس بین المللی کیش
طاهره مالکی – دانشگاه پردیس بین المللی کیش
مریم رضایی – دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

درحالیکه بخش عمده ای از فعالیت های خدماتی مالی و اعتباری بانک ها درقالب الکترونیکی انجام میگردد ولی همچنان فرایندهای سنتی درتدوین برنامه های مدرن بانکها درحال بهره برداری میب اشد درحا لحاضر خدمات الکترونیکی بانکها درقالبهای دریافت ها و پرداخته های الکترونیکی ازطریق دستگاه های خودپرداز پایانه های داخلی بانک و پایانه های فروشگاهی و درگاه های اینترنتی به همراه دیگر تکنولوژی هایی که درشکل های تلفن بانک و همراه بانک گواهی و امضای دیجیتال سامانه های ارزیابی و اعتبار سنجی مشتریان و همچنین شبکه تبادل اطلاعات بانکی شتاب همگی ازنمونه های رایج کاربرد تکنولوژی درسطح بانک ها می باشند بانک صادرات به عنوان یکی از شش بانک بزرگ تجاری کشور که اخیرا به شمار بانکهای خصوصی درآمده است ازتعدادقابل ملاحظه ای تکنولوژی ها بصورت عمومی و اختصاصی بهره برداری مینماید برای ارزیابی توانمندی تکنولوژی دربانک صادرات مناطق آزاد تجاری کیش با استفاده ازمدل پاندا رامانتان به ارزیابی ابعاد سه گانه توانمندی های استراتژیک توانمندی های تاکتیکی و توانمندی های پشتیبانی پرداخته خواهد شد