سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عباس خمسه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
عماد شیعه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اراک
مجید ثاقبی – سازمان مدیریت صنعتی واحد استان مرکزی

چکیده:

امروزه با پیشرفت تکنولوژی درسطوح مختلف و همچنین ضرورت استفاده ازتکنولوژی های مدرن نیاز به ارزیابی تکنولوژی بیش ازپیش احساس میشود ارزیابی تکنولوژی یک ابزار یا چهارچوب فکری است که به درک بهترنسبت به تکنولوژی و تصمیمگیری درمورد آن کمک می کند لذا درجهت توسعه وبکارگیری تکنولوژی جدید بایستی ابتدا وضعیت تکنولوژی موجود را ارزیابی کرد دراین مقاله سعی داریم با استفاده ازمدل ارزیابی توسعهیافته پاندا و راماناسن برای شرکت های دارویی سطح توانمندی های تکنولوژیک و شکاف موجود درهرسطح را درشرکت داروسازی آریا مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم این مدل از۳بعداصلی و ۹بعدفرعی سطح توانمندی بنگاه را مورد ارزیابی قرار داده و درهریک وضعیت بنگاه را مشخص می نماید نماید.