سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نفیسه صالحی – دانشجویان مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز و عضو باشگا
آزیتا کوشافر – دکترا محیط زیست ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
پریسا عباسی – دانشجویان مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز و عضو باشگا
آذین چیت سازان – دانشجویان مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز و عضو باشگا

چکیده:

هدف از آموزش محیط زیست افزایش آگاهی و یا داشتن قدرت تشخیص و توصیف مسائل زیست محیطی ، افراد بتوانند در ابداع روش ها و حل معضلات زیست محیطی مهارت هایی کسب کنند. از این رو هدف از انجام این تحقیق که در راستای برآورد اهدف آموزش محیط زیست می باشد ، ارزیابی میزان آگاهی آموزگاران مدارس در مقطع دبیرستان منطقه ۴ شهر اهواز نسبت به مسائل زیست محیطی است. در این تحقیق ۱۰۰ پرسشنامه به ۵ دبیرستان در منطقه ۴ شهر اهواز در میان آموزگاران توزیع و تکمیل گردید و داده های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل نرم افزاری قرار گرفتند. نتایج بدست آمده به شرح زیر می باشد:۳۷% از پاسخگویان در رده سنی بالای ۴۰ سال بودند یافته ها بیانگر لزوم آموزش محیط زیست در جامعه و ضعف میزان اطلاع رسانی زیست محیطی می باشد. جامعه آماری آموزگاران عدم احساس مسئولیت های زیست محیطی و بی اطلاعی و ناآگاهی مردم را عامل ایجاد و پیشرفت معضلات زیست محیطی دانستند و تعداد زیادی از آموزگاران ، آموزش حضوری همراه دانش آموزان و برگزاری کارگاه های آموزشی را از روش های موثر آموزش می دانند