سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ایمان گرامی مقدم – دانشگاه تربیت مدرس، تهران، سازمان آب و برق خوزستان،
محسن پارسامقدم – دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

از آنجا که هزینههای سرمایهگذاری در نیروگاههایکوچک و ازجمله منابع تجدیدپذیرانرژی به ازای هر کیلووات، بیش از سرمایه مورد نیاز برای نیروگاههای متداول با سوختفسیلی است، لذا علاقمندی جهت سرمایهگذاری در نیروگاههای کوچکو پراکنده بسیار کمتر است. در این مقاله سعی شده است تا چگونگی سرمایهگذاریها در بخش تولیدات کوچک و پراکنده را با در نظرگرفتن شاخصهای اقتصاد مهندسی نظیر ارزش خالصفعلی مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد و همچنین میزان سرمایهگذاری به ازای هر کیلو واتساعت را برای تولیدات کوچک نسبت نیروگاههای بزرگ را با توجه به طول مدت ساخت نیروگاهها مشخصگردد.