سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ویدا آتشی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
محمود شفاعی بجستان – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

زمانیکه جریان درقوس حرکت می کند تحت تاثیر دو نیروی گرادیان عرضی فشار و گریز از مرکز قرارمیگیرد که باعث بوجود آمدن جریانهای حلزونی می شود تداوم وضعیت فوق فرسایش ساحل بیرونی ورسوبگذاریدرساحل داخلی را بهمراه دارد برای به حداقل رساندن اثرات ناشی از جریان حلزونی و بهسازی و ترمیم کناره و بستر آنها از سازه های مختلفی همچون سرریز W شکل استفاده می شود این سازه با تغییر الگوی جریان درقوس وضعیت فرسایش و رسوبگذاری را بهبود می بخشد درتحقیق حاضر با اندازه گیری مولفههای سه بعدی سرعت دردو شرایط با و بدون حضور سرریز اثر این سرریز برسرعتهای عرضی درقوس ۹۰ درجه تند بررسی شده است نتایج نشان میدهد که حضور سرریز باعث می شود تا توزیع عمقی جریان یکنواخت تر شده و اثر دو نیروی گرادیان عرضی فشار و گریز از مرکز بگونه ای اصلاح شده است که دربالا دست سازه از تشکیل جریانهای ثانویه جلوگیری می کند.