سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی عبادی – کارشناس ارشد سازه
حمیدرضا توکلی – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

با توجه به اینکه در شبکه های دو یا چند لایه از سازه های فضاکار با اتصالات مرو صلبیت دورانی اتصال نقش ثانویه را در انتقال نیرو دارد، اثرات اعمال سفت شدگی به پیچ روی رابطه نیروی محوری- تغییر مکان اتصال نقش اصلی را در رفتار مکانیکی شبکه ایفا می کند. همچنین در طراحی این نوع سازه ها لازم می شود بجای طراحی کل اتصال در حالات مختلف تنها با معادل سازی های ساده بتوان کل اتصال را در حالت کشش با بولت و در حالت فشار با غلاف معادل نمود و رابطه ای ساده بین آن هادر طراحی پیدا نمود. در مطالعه حاضر به کمک نرم افزار آباکوس ۶٫۹-۱ و با روش اجزای محدود سه بعدی، اثرات مقادیر متفاوت سفت شدگی پیچ در اتصال مروروی رابطه نیروی محوری – تغییر مکان اتصال و رابطه ی سختی های اتصال و اجزا آن در حالات کشش و فشار بررسی شده است. در این مدل با لحاظ نمودن ماهیتهندسی مارپیچی رزوه در ساخت مدل پیچ امکان شبیه سازی سفت شدگی در پیچ با اعمال لنگرهای سفت شدگی مختلف فراهم شده است. نتایج تحقیق این مدل نشان داد که مقادیر متفاوت سفت شدگی پیچ در اتصال روی رابطه نیروی کششی – تغییر مکان اتصال اثر گذاشته و به تدریج با افزایش سفت شدگی پیچ در اتصال، سختی کششی اتصال در محدوده خطی رفتار آن افزایش می یابد. شایان ذکر است از یک محدوده ای از سفت شدگی پیچ به بعد روند افزایشسختی کششی در اتصال متوقف می شود. همچنین با معادل سازی اتصال با بولت رابطه ای درجه دوم بین آن ها بدست آمد که در طراحی ملاک قرار می گیرد