سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن گرامی – استادیار دانشگاه سمنان
محمدهادی تقدیسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله
عباس سیوندی پور – دانشجوی دکتری مهندسی زلزله

چکیده:

اتصالات پای ستون از بحرانی ترین اتصالات هرسازه میب اشد و آشنایی با رفتار و عملکرد این اتصال می تواند درطراحی بهتر مخصوصا در طراحی لرزه ای هرسازه مفید واقع گردد درمطالعه حاضر باتوجه به حساسیت ذکر شده تاثیر سختی و مقاومت اتصال پای ستون دررفتار عملکرد قاب خمشی بتنی مسلح مورد ارزیابی قرارگرفته است نتایج نشان میدهد که اتصال پای ستون با رفتار شبه صلب مطلوبیت بیشتری درطراحی سازه ها دارد.