سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیره مسرور – گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان
سید حسن حجازی – گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان
حسین رحیم پور بناب – گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان

چکیده:

در این تحقیق به منظور ارزیابی مقدار کل کربن آلی، شش چاه آزمایشی از قسمت های مختلف میدان نفتی اهواز انتخاب گردیده است. نتایج به دست آمده موید این است که بیشترین زون حاوی کربن آلی در افق های شیلی قرار دارد. انطباق حاصل از نتایج روش شبکه عصبی و روش ΔlogR با مقادیر واقعی نشان می دهد که روش ΔlogR تنها در بخش های شیلی مناسب است و نتایج آن در بخش های کربناته قابل اعتماد نیست در صورتی که شبکه عصبی هم در لایه های کربناته و هم در لایه های شیلی نتایج قابل قبولی را ارائه می دهد. همچنین نتایج حاکی از آن است که یک ناهماهنگی در توزیع مقدار کل کربن آلی در سازندهای مورد ارزیابی در این میدان مشاهده می شود. بطوری که مقدار کربن آلی در ابتدا از سمت شمال غرب میدان با یک روند افزایشی شروع شده ولی به سمت مرکز با یک روند کاهشی مواجه می گردد و در نهایت به سمت جنوب شرق میدان مجددا با یک روند افزایشی ادامه می یابد.