سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا خدادادی چمگردانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، گروه مهندسی صنایع ، نجف آباد ، ایرا
هادی شیرویه زاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ، گروه مهندسی صنایع، نجف آباد، ایرا
نادره راست قلم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ، گروه مهندسی صنایع، نجف آباد، ایرا

چکیده:

امروزه قیمت و کیفیت از مهمترین مزیت های رقابتی در صنایع به شمار می آیند. از این رو بررسی رابطه بین این دو مزیت رقابتی در سال های اخیر به ویژه در صنایع پیشرو و کشورهای صنعتی بسیار مورد بحث بوده است رقابت شدید در عرضه بازار های داخلی و جهانی باعث شده است که شرکت های بزرگ و قدرتمند به منظور بقاء و حفظ موقعیت خود به عنوان تولید کننده کالا و ارائه دهندگان کالا و خدمات جایگاه مشتری را لحظه به لحظه ارتقاء دهند . چون با پیشرفت فن آوری ، انتظارات مصرف کنندگا ن برای دریافت کالا و خدمات ارزش افزا افزایش یافته است . مشتریان دیگر مانند گذشته حاضر به پذیرش هر نوع کالا و خدماتی نمی باشند ، به این ترتیب سازمان های که قادر به تامین خواسته های مصرف کننده نباشند ، به تدریج ازعرصه رقابت حذف خواهند شد . در این مقاله از تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی سازمان ها با رویکرد هزینه های کیفیت استفاده شده است .در مدل DEA هزینه های شکست برون سازمانی و هزینه های شکست درون سازمانی به عنوان ورودی و هزینه های پیشگیری و هزینه های ارزیابی به عنوان خروجی در نظر گرفته شده است . برای بررسی بهتر موضوع از داده های فرضی ۲ سال یک کارخانه صنعتی که برای ارزیابی عملکرد سازمان در ۱۲ ماه هر سال بر مبنای هزینه های کیفیت از تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است .پس از محاسبات کارایی تعداد ۶ واحد از واحد های مورد بررسی کارا شده است.