سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی مردانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

چکیده:

نتایج بررسی حوادث ساختمانی نشان میدهد که ۴۵ درصد آمار حوادث ناشی از کار مربوط به کارگاه های ساختمانی می باشد با بررسی ها و تحقیقات بعمل آمده می توان گفت که علت وقوع بیشتر حوادث در نداشتن اطلاعات و آگاهی های لازم کارفرمایان که خود اقدام به ساخت و ساز نموده اند و همچنین پیمانکاران با مقررات ایمنی کارگاههای ساختمانی و عدم نظارت کافی ناظران ساختمانی و نبودن الزامات قانونی دربخش کارگاه های ساختمانی در زمینه دریافت مهارتهای فنی و حرفه ای می باشد همچنین می توان بیان نمود که بیشتر حوادث در مراحل انجام کار مربوط به اجرای سقف و حمل بار می باشد که با آموزشهای لازم دراین زمینه می توان از بروز حوادث تا حد زیادی جلوگیری نمود. دراین تحقیق به روشی تحقیقی موردی به رابطه تعداد حوادث با نوع کارفرما مراحل انجام کار عامل وقوع، علت وقوع و نتیجه حادثه با نمودارهای مناسب پرداخته شدها ست. ضمنا جهت پیمایش صحیح به صورت میدانی چندکارگاه ساختمانی در سطح شهرستان اهواز به عنوان ابزارهای پیمایش انتخاب گردیده است.