سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمود بیگی – شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

چکیده:

آلکیل بنزن خطی فراوانترین و گسترده ترین حد واسط آلی در تولید شوینده های خانگی می باشد بیش از نیمی از تولید حدواسطه های آلی در بخش مواد فعال سطحی را آلکیل بنزن خطی تشکیل میدهد بطور قطع آگاهی و شناسایی روش های آنالیز و تجزیه و تحلیل این ترکیب اهمیت خاصی درگشایش زمینه های تحقیقاتی در حوزه آنالیزو کاربرد آلکیل بنزن خطی دارد دراین مطالعه شیوه آنالیز و شناسایی LABC14+ یکی از پارامترهای مهم برای تولید کننده و مصرف کننده مورد ارزیابی قرارمیگیرد اهمیت این پارامتر محدودیت سطح کابرد و چگونگی نگرش به آن مورد توجه می باشد همانند حد واسطهای تجاری دیگر الکیل بنزن خطی یک جزء منفرد نیست ومخلوطی از اجزا را تشکیل میدهد این مخلوط حاوی همولگها وایزومرهایی که باتوزیع کربنی متفاوت می باشد. همچنین دارای محصولات جانبی و الکیل تترالینها است که کمیت و کیفیت محصول را تحت تاثیر قرار میدهد.