سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهرام چوبین – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه تهران
فرزانه ساجدی حسینی –
حجت اله صمدی ارقینی –
صادق تالی خشک –

چکیده:

استفاده انسان از سرزمین از دو جنبه مدیریت سرزمین و نحوه بهره برداری از آن اهمیت پیدا می کند. ارزیابی توان زیست محیطی به عنوان راهکاری به منظور استفاده بهینه از امکانات آب و خاک و بررسی پیامدهای زیست محیطی، مورد استفاده قرار می گیرد. آمایش سرزمین علمی است که با توجه به ویژگی های اکولوژیک سرزمین و شرایط اقتصادی- اجتماعی آن، نوع استفاده بهینه از سرزمین را مشخص می سازد. در این پژوهش با هدف ساماندهی به نظام انسان، مکان، فعالیت و بهره برداری منطقی از امکانات منابع و حفظ محیط زیست، نسبت به تهیه طرح آمایش حوزه آبخیز خشک واقع در شهرستان قاین استان خراسان جنوبی بر پایه اصول آمایش سرزمین اقدام شد و در این میان به منظور افزایش میزان دقت و سرعت فرایند آمایش سرزمین از تکنیک GIS استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق مشخص نمود که این حوزه دارای کاربری های مختلفی از جمله توانایی های کشاورزی، مرتعداری، باغ، توسعه شهری و حفاظت می باشد.