سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد منشوری – استادیار گروه مهندسی محیط زیست
عبداله همایون نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه های هیدرولیک

چکیده:

از زمانهای بسیار کهن تا به امروز احداث سد به عنوان یک راه حل منطقی و مناسب برای تامین آب جهت مصارف کشاورزی صنعت و شرب کنترل سیلاب تولید انرژی از نوع برقابی و غیره شناخته شده است در حالیکه ساخت و بهره برداری از هزاران سد که در طی ۵۰ سال گذشته احداث شده اند نشان میدهدکه طرح اینگونه منابع ذخیره آب همواره با موفقیت همراه نبوده و در پاره ای از مواقع موانع و مشکلاتی بروز نموده که اهداف اصلی از ساخت سد را به خطر انداخته است و این سازه های ابی و دریاچه های آنها در هنگام ساخت و بهره بردرای تغییرات نامناسب بیولوژیکی نهایتا تغییرات شدید اکولوژیکی را در اقصی نقاط جهان پدیده اورده اند در این مطالعه با تحلیل جامع تاثیر فعالیتهای احداث سد کینه ورس در فازهای ساختمانی و بهره برداری برمحیط بیولوژیک و سپس استفاده از منطق فازی وزندهی و روش ماتریس ها که منطق فازی دارند پارامترهای کیفی به پارامترهای کمی تبدیل شده و درنهایت با جمع بندی تاثیر طرح برمحیط بیولوژیک جهت چگونگی اجرای طرح که حداقل خسارت به محیط زیست را داشته باشد برنامه هایی کاربردی ارائه خواهد شد.