سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرزانه بیاتی – کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی کشور
سروش مدبری – عضو هیئت علمی دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران
راضیه لک – عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم
محمد سعیدی – کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه تهران، پردیس علوم

چکیده:

به منظور شناسایی آلودگی های زیست محیطی فلزات سنگین در رسوبات بخش شمالی بستر خلیج فارس ( محدوده استان بوشهر) تعداد ١٢٣ نمونه رسوب سطحی با دستگاه نمونه بردار گرب برداشت شد و مورد تحلیل دانه سنجی و آنالیز ژئوشیمیایی به روش ICP-OES قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است عناصر کروم، کادمیوم، بیسموت، آرسنیک، آلومینیم، مس، آهن، لیتیم، مولیبدن، منگنز، نیکل، سرب، استرانسیم، تیتانیم و وانادیم با مقادیر میانگین ۸۰ ، ۰/۱۹ ، ۰/۲۱ ، ۴ ، ۳۱۸۷۶ ، ۱۴ ، ۲۱۴۵۴ ، ۲۵ ، ۰/۵۰۶ ، ۳۶۶ ، ۶۴ ، ۸ ، ۱۱۷۰ ، ۱۷۳۸ و ۵۲ بر حسب ppm در رسوبات موجود می باشند. با محاسبه شاخص زمین انباشت مولر، ضریب غنی شدگی، ضریب آلودگی و مقایسه مقدار عناصر نسبت به میانگین شیل و مقدار زمینه عناصر در بخش شمال غرب خلیج فارس، مشخص شد منطقه مورد مطالعه نسبت به تمامی عناصر به استثنای استرانسیم، نیکل و کروم فاقد آلودگی می باشد. این در حالی است که در بعضی نقاط مقادیر نیکل و کروم از میانگین شیل بالاتر است، قابل ذکر است در تمامی نقاطی که مقدار نیکل بالاتر از مقدار میانگین شیل بود مقدار کروم نیز بالاتر از میانگین شیل بوده و در نهایت این دو عنصر از نظر غلظت در رسوبات با یکدیگر رابطه مستقیم دارند. آلودگی ناشی از نیکل و کروم می تواند در ارتباط با آلودگی های نفتی در منطقه مورد مطالعه باشد.