سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیده زهرا علامه – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
افشین سلطانی – گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

یکی از مهمترین نکات سازمان بهداشت جهانی، مسئله آفت کش ها می باشد. افزایش جمعیت و بدنبال آن افزایش مصرف مواد غذایی، بویژه محصولات کشاورزی، کشاورزان را بر آن داشته است که میزان محصولات خود را افزایش دهند. در مطالعه ای که در سطح مزارع گندم، پنبه ، سویا و کلزا اطراف شهر گرگان انجام شد. کل سموم مورد استفاده ۲۵ نوع سم در ۴ نوع محصول کشاورزی در طول فصل رشد و نمو بود. فراوانی مصرف سموم حشره کش و کنه کش ( ۱ مورد) با ۱۱مورد، علف کش ۱۰ مورد و قارچ کش ۴ مورد بود. در مزرعه گندم حشره کش Diazinon و علف کش Oxadiargl در مزرعه پنبه کنه کش Propargite و علف کش Trifluralin در مزرعه علف کش Sethoxydim در مزرعه کلزا حشره کش Diazinon و قارچ کشTebuconazole در بین سموم مصرفی بیشتر محیط زیست را آلوده می کنند.