سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود پوراصغرقاضیانی – کارشناس ارشد مشاورساحل قرارگاه خاتم الانبیا
مصطفی کامیاب – کارشناس ارشد، مشاور ساحل قرارگاه خاتم الانبیاء
سیدامیر دوازده امامی – کارشناس ارشد، مشاور ساحل قرارگاه خاتم الانبیاء

چکیده:

جهت مشخصسازی اثرات زیستمحیطی پروژه شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس، با توجه به وضعیت موجود محیط زیست منطقه پارامترهای موثر بر ارزشهای محیط زیست برای مراحل ساخت و بهره برداری واریانتهای مختلف پل مورد بررسی قرار گرفت و ویژگیهای بیولوژیکی،شیمیایی و فیزیکی آب و همچنین آلودگیهای موجود مطالعه شد. پل خلیج فارس جزیره قشم و سرزمین اصلی را در محدوده بندر لافت و پهلبه هم متصل میکند. طول آن حدود ۲۶۰۰ متر و عمق آب حدود ۳۰ متر میباشد. نزدیکی این منطقه به منطقه حفاظت شده حرا و تالاب خوران اهمیت این ارزیابی را تشدید میکند. در این مقاله اثر ساخت پایههای پل بر محیط زیست و نوع آن بررسی شده است.