سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیده زهرا علامه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد گرگان
احمد شهریاری راد – دانشجوی کارشناسی ارشد
افشین سلطانی – اعضا هیئت علمی دانشگاه منابع طبیعی گرگان
ابراهیم زینلی –

چکیده:

اطلاعات مورد نیازبرایارزیابی اثرات زیست محیطی آفت کشهای مصرفی درمزارع گندم کلزا سویا و پنبه م یباشد که ازهرکدام از این محصولات به تعداد۲۵مزرعه درمنطقه گرگان جمع آوری شد برای سازمان دهی داده ها و بررسی اثرات زیست محیطی آفت کش ها ازروشی به نام EIQ استفاده شد این روش اطلاعات اثرات زیست محیطی آفت کش ها را به صورت کمی درمی آوردزمانی که مقدار EIQ براساس ماده موثره هرافت کش محاسبه شود میتوان محاسبات مزرعه ای EIQ را بدست آورد دراین مطالعه که ۲۵نوع سم در۴نوع محصول کشاورزی درطول فصل رشد ونمو استفاده میشد فراوانی مصرف سموم کنه کش ۳ مورد حشره کش و کنه کش ۳ مورد حشره کش ۱۳ مورد علف کش ۹ مورد و قارچ کش ۵ مورد بود درمزارع گندم علف کش برومایسیدام . آ و قارچ کش فولیکور دبین سموم مصرفی بیشتر محیط زیست را آلوده می کنند درمزارع کلزا کمترین درجه مضر بودن مربوط به علف کش گالانت سوپربوده است و قارچ کش فولیکوروحشره کش سوین دربین سموم مصرفی بیشتر محیط زیست را الوده می کنند.