سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش نقش حمل و نقل چندوجهی در تجارت ملی و بین المللی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صابر ستایشی – کارشناس ارشد حمل و نقل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
رضا مهدوی – کاردان حمل و نقل جاده ای از دانشکده وزارت راه و ترابری

چکیده:

استراتژی حمل و نقل چندوجهی به منظور حمل یکسره کالا از مبدا به مقصد را با استفاده از حداقل دو روش حمل و نقل با کرایه واحد و اقلیت اطمینان متناسب مطرح می گردد سیستم حمل و نقل چندوجهی یک سیستم کارا بوده و حرکت کالا را براساس یک برنامه ریزی دقیق و هماهنگی کامل عوامل مرتبط به انجام می رساند دراین مقاله مدهای حمل و نقل دریایی تراک و ریلی تشریح و با بررسی و ارزیابی مطالعات گذشته درارتباط با حمل و نقل چندوجهی و با توجه به توسعه اقتصاد کلان شکور درسالهای آینده بطور مستقل و درقالب یک کریدور عمده انتقال کالا از کشورهای همجوار ارزیابی می شود سرعت بخشیدن به انتقال و حمل و نقل کالا با انجام سیستم های یکپارچه سازی دربنادر کانتینری با تهیه یک برنامه با اعمال آمارهای مطالعاتی از بندرشهیدرجایی شبیه سازی می گردد.