سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فیاض آقایاری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج گروه زراعت
منصور پاره کار – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کم آبی و خشکسالی در کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

نقش زیر مدل بیلان آب خاک در مدلهای شبیه سازی تخمین عملکرد محصول بسیار مهم و کارساز می باشد بطوریکه با بیه سازی سازی صحیح رطوبت خاک تخمین عملکرد محصول می تواند به نحو مطلوبی صورت پذیرد یکی از این مدلها مدل (Model for Estimation of Dryland and Irrigated Wheat Yield)MEDIWY بوده که برای گندم زمستانه رقم عدل در شرایط آبی و دیم و در شرایط آب و هوایی منطقه باجگاه واقع در استان فارس ارائه شده است با توجه به کاربردی بودن مدل MEDIWY اهتمام ورزیده شده تا زیرمدل بیلان آب خاک در این مدل مورد بحث و بررسی بیشتری قرار گیرد در پژوهش حاضر زیرمدل بیلان آب خاک مدل MEDIWY با یک مدل دیگری به نام مدل LEACHW که یک مدل توانا برای شبیه سازی رطوبت لایه های خاک می باشد مورد مقایسه و ارزیابی قرارگرفت شاخصهای اماری مورد نظر برای ارزیابی مدلها در براوردعمق اب پروفیل خاک به دست آمد.