سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهزاد بهمنی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
محمدامیر دلاور – دکتراخاکشناسی
سمانه عبدالهی – کارشناسی ارشدخاکشناسی

چکیده:

با توجه به افزایش روز افزون آلودگی خاک‌ها به فلزات سنگین، اطلاع از وسعت و میزان آلودگی این عناصر از اهمیت خاصی برخوردار است. کارخانجات بزرگ صنعتی از جمله منابع آلودگی به این آلاینده‌ها محسوب می‌شوند. مطالعه‌حاضر با هدف شناخت الگوی پراکنش و شدت آلودگی عنصر کادمیم در اطراف شهرک تخصصی روی زنجان انجام شد. تعداد ۱۷۸ نمونه‌خاک سطحی صفر تا ۱۰ سانتی‌متری در قالب یک شبکه منظم با فواصل ۲۵۰ متر گرفته شده و پس از عصاره‌گیری با اسید نیتریک، غلظت عنصر کادمیم در نمونه‌ها تعیین شد. براساس مطالعات زمین آماری مدل کروی بهترین مدل برازش داده شده بر تغییرنمای تجربی عنصر کادمیم انتخاب گردید. دامنه‌تأثیر عنصر کادمیم ۱۴۴۳ متر است که نشان می‌دهد فاصله نمونه‌برداری توانسته است تغییرات مکانی را به خوبی توجیه کند. غلظت عنصر کادمیم در قسمت مرکزی منطقه‌مورد مطالعه و محل اسقرار کارخانه‌های صنعتی و مراکز تخلیه‌مواد زائد بیش‌تر بوده و با فاصله از آن به سمت مناطق حاشیه‌ای کاهش می‌یابد. توسعه آلودگی به سمت شمال شرق و مناطق مسکونی خطر آلودگی ساکنین شهر زنجان را به عناصر سنگین افزایش می‌دهد که باید اقدامات پیشگیرانه در خصوص جلوگیری از توسعه آلودگی در منطقه انجام گیرد.