سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمانه عبدالهی –
محمدامیر دلاور – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه زنجان
پرویز شکاری – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه
علیرضا واعظی –

چکیده:

در سال های اخیر ورود آلاینده ها با منشاء انسانی مانند فلزات سنگین به محیط زیست، به طور چشمگیری افزایش یافته است. فعالیت‌های صنعتی باعث آلودگی و تجمع فلزات سنگین در خاک و نهایتأ منجر به جذب این فلزات توسط گیاهان و انسان می‌شوند. این مواد می توانند مستقیما با مختل کردن عوامل مغزی و عصبی بر رفتار انسان اثر گذاشته که این امر خطری جدی برای انسان محسوب می شود. هدف از این تحقیق بررسی زمین آماری تغییرات مکانی روی قابل جذب در اطراف کارخانه فرآوری روی منطقه انگوران است. این مطالعه در سال ۱۳۸۹ صورت گرفته است. در این تحقیق ۱۰۰ نمونه خاک بر روی شبکه منظم با فواصل ۵۰۰ متر برداشت و مقادیر قابل جذب روی در آن‌ها توسط DTPA اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که غلظت روی در اطراف معدن و زمین‌های کارخانه نسبت به سایر نقاط بسیار بالاتر از حد مجاز بوده و در بخش عمده ای از منطقه غلظت آن در حد بحرانی است. الگوی کروی بهترین مدل برازش داده شده برای این متغیر تعیین شد. با استفاده از کریجینگ معمولی نقشه‌های پهنه بندی آلودگی خاک تهیه گردید. به منظور تعیین دقت تخمین های انجام شده از میانگین خطای تخمین استفاده گردید که نتایج حاکی از دقت بالای مقادیر تخمین برای عنصر روی است