سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مصطفی برقی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران
فرشید بکتاش – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

تغییر درعواملی مانند جنس مصالح میانقاب ضخامت میانقاب و یا میزان بازشو درپانل میانقاب باعث تغییر درسختی و جرم سازه می شود درنتیجه زمان تناوب سازه تغییر خواهد کرد آیین نامه های طراحی ساختمان روابط تجربی ساده ای را جهت محاسبه زمان تناوب طبیعی سازه ارایه داده اند دراین تحقیق با مدلسازی سه بعدی اجزای محدود چندقاب خمشی بتن آرمه زمان تناوب طبیعی سازه با درنظرگرفتن تاثیر میانقاب بدست آمده است درادامه با ارایه ضرایب اصلاحی زمان تناوب بدست آمده از رابطه ایین نامه به مقدار دقیقتر اجزای محدود نزدیکتر شده است.