سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسام لطیفی – کارشناس ارشد عمران ژئوتکنیک

چکیده:

با پیشرفت جوامع بشری و گسترش ساخت و ساز تمایل برای ساخت مجتمع های بلندمرتبه گسترش یافته و این امر ضرورت بررسی هرچه دقیقتر شرایط ساختگاه را نشان میدهد بهترینگزینه پیش روی گسترش آزمایشهای درجا می باشد آزمون نفوذ استاندارد به عنوان یکی از پرکاربردترین آزمایشات درجا دارای روابط همبستگی بسیاری است که زاویه اصطکاک داخلی خاک یکی از آنها می باشد دراین پژوهش سعی بر آن شد تا با کمک گرفتن از ۱۷۸ موردنمونه حاصل از تستهای صحرایی و آزمایشگاهی واقعی درمناطق مختلف ایران رابطه ای بهینه برای این همبستگی ارائه گردد.