سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامرضا عبدالله زاده – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
فرشیدرضا حقیقی – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمدجواد طاهری امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت
میلاد همتیان – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع

چکیده:

پل های شهری یکی از مهمترین عناصر سازهای می باشند که موجب کاهش در مشکلات ترافیکی میگردد سیستم مدیریت پل یکی از ۶ مؤلفه سیستم مدیریت حمل و نقل میباشد. اختصاص بودجه مناسب برای تعمیرو نگهداری پلها برای نهادهای دولتی امری ضروری است. بنابر این در شهرهای بزرگ با تعداد پلهای متعدد و بودجه محدود نیاز به بررسی پلها و اولویت بندی آنها از نظر تعمیر و نگهداری،تقویت،مقاومسازی و یاحتی جایگزین کردن پلهای دیگر به جای پلهای با خطرپذیری بیشتر میگردد. برای اولین بار در این مطالعه با استفاده از دو روش تصمیمگیری روش جمع پذیر ساده وزنی فازی (FSAW) و روش الویت بندی با توجه به شباهت به جواب ایده ال (TOPSIS) ریسکپذیری پل های مختلف شهر بابلسر به صورت موردی ارزیابی گردید و مشخص شد که پل دوم این شهر دارای ریسک بالایی نسبت به پلهای دیگر این شهر میباشد