سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یحیی قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران (مهندسی و مدیریت ساخت)
عبدا…. اردشیر – دانشیار دانشکده عمران و محیط زیست – رئیس پژوهشکده محیط زیست- دانشگاه صن
مهران امیری – دانشجوی مقطع دکتری مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مه

چکیده:

مشکلات ناشی از کمبود اب در فلات مرکزی ایران و نیاز صنعت کشاورزی و شرب به آب بیشتر و با کیفیت مناسب مسئولان امر را بفکر واداشته تا اب را حتی از مناطق بسیار دور و با هزینه های بسیار انتقال دهند چرا که در فلات مرکزی ایران مشکل کمبود اب بسیار جدی است و با توجه به جمعیت حاضر و ردش جمعیت نساز به منابع اب جدید است. با توجه به اقلیم اب و هوایی در ایران تکنیکی که مدیران امر از آن استفاده می کنند احداث سد در مناطق کوهستانی و ذخیره اب و سپس انتقال آن می باشد که بعضا برای کوتاه کردن و اقتصادی کردن طرح از تونل های بسیار طولانی استفاده می گردد. قسمت تونل سازی پروژه های انتقال اب به دلیل وجود حوادث واتفاقات پیش بیینی نشده دارای ریسک های زیادی می باشند. در این مقاله ریسک ها و علل ریشه ای آنها در پروژه های احداث تونل بدقت شناسایی و مورد ارزیابی قرار گرفته اند هدف از این کار این بوده است که عوامل افزایش زمان و هزنه در این پروژه ها را با شناسایی و توجه کافی به ریسکها تحت کنترل درآوریم . برای کارآمد بودن ارزیابی ها ما استفاده از درخت خطا را جهت شناسایی علل ریشه ای وقوع ریسک ها و نمایش انها و نهایتا انالیز کمی ریسک را توصیف می کنیم زیرا باری استفاده از این تکنیک چهت شناسایی ریسک ها مجبور به تمرکز بر روی انها می شویم و با شناسایی ساختار و علت وقوع هر ریسک می توان اقدامات لازم را جهت کنترل و جلوگیری از وقوع آن انجام داد. عدم توجه و دقت در اجرا ممکن است سبب بورز حوادث بسیاری گردد و به شدت بر پروژه و اهداف آن تاثیر مفی گذارد. بنابر ین توصیه ما این است که ارزیابی ریسک جزء اولویت های سازمان کارفرما ، پیمانکار و مشاور قارر گیرد تا با ایجاد برنامه ای حساب شده و منطقی بتوانند از شدت حوادث بکاهند و در نهایت ریسک را به طرفی که بیشترین توانایی را در کنترل آن دارد واگذار کنند.