سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

خسرو اشرفی – دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
مجید شفیع پور – دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
عبدالرضا کرباسی – دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
حسین توکلی – دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

آرسنیک یک شبه فلزسمی و دارای جلای فلزی است که سطح آن درهوای مرطوب اکسید می شود این فلزبلورهای سه گوشی تشکیل میدهد که بسیارشکننده اند حالت های اکسیداسیون این عنصر معمولا درترکیبات درطبیعت به صورت As+5 و AS+3 م ی باشند ارسنیک بطور طبیعی درخاک و موادمعدنی یافت میشود بنابراین ممکن است هوا آب و زمین از گردوغبار ناشی از استخراج معادن و فرایند ذوب وزیدن باد رواناب و شسته شدن آن توسط آب به ارسنیک الوده گردند روشهای قرارگیری درمعرض ارسنیک درمحیط طبیعی از طریق خورد موادغذایی آب اشامیدنی تماس با خاک و یا هوای تنفسی است دراین پژوهش غلظت ارسنیک درمنطقه زرین شهر اصفهان اندازه گیری شده و ارزیابی ریسک سرطانی و غیرسرطانی جهت کمی کردن میزان آلودگی صورت پذیرفته است مهمترین محصول کشاورزی منطقه برنج حاوی مقدار زیاد ارسنیک بوده که به احتمال زیاد به دلیل رشد آن را درمحیط آبی و بدون اکسیژن شالیزاها می باشد غلظت متوسط ارسنیک دربرنج منطقه زرین شهر طبق اندازه گیری های انجام شده ۰/۱mg/kg می باشد