سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

سیدعلی جوزی – دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
مهدیه بساک – کارشناس ارشد رشته محیط زیست-ارزیابی و آمایش سرزمین-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات خوزستان

چکیده:

ارزیابی ریسک محیط زیستی کارخانه سیمان دورود، برای تعیین ریسکهای داخلی( مواجه فردی ) و شناسایی ریسکهای شغلی از روش و EFMEA کم، متوسط و بالا با روشهای کمی (L,M,H) استفاده شد و تعیین طبقه بندی ریسکها در سطوح PHA کیفی صورت گرفت. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از مطالعات کتابخانهای، اسنادی، مطالعه میدانی و مصاحبه با کارشناسان به William Fine دست آمد و همچنین تعیین ریسکهای زیست محیطی مولد کارخانه از قبیل خروجیهای هوا، فاضلاب و آلودگیهای صوتی با اندازه گیری به عمل آمده (توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست) انجام شده است. مقایسه دو روش نشان میدهد که ریسکهای بالا در صد بیشتری را به خود اختصاص میدهند EFMEA 50% و ویلیام فاین ۴۴% پس از آن ریسکهای پایین EFMEA 26% و ویلیام فاین ۳۶% در آخر ریسکهای متوسط یا طبیعی EFMEA 24% 20% قرار می گیرد.