سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدعلی جوزی –
سحر رضاییان –
سیده نجمه حیدری پیر بلوط –

چکیده:

تحقیق حاضر در واحد الفین مجتمع پتروشیمی بندر امام واقع در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر به انجام رسیده است.این تحقیق با هدف به انجام رسیده است.به این منظور پس از HAZAN ارزیابی ریسک محیط زیستی واحد الفین در مرحله بهره برداری با استفاده از روش تعیین محدوده ی مطالعه و شناسایی ویژگی های محیط زیستی و اقتصادی –اجتماعی منطقه ،به شناسایی ریسک های محیط زیستی و ایمنی و بهداشتی واحد مورد نظر پرداخته شد.شناسایی و غربالگری اولیه ریسک های محیط زیستی و ایمنی به طور مجزا با کمک روش Hazan انجام شد، که ۲۷ ریسک محیط زیستی و ۴۰ ریسک ایمنی نتیجه ی این غربالگری بود .سپس این ریسک ها در روش PHA قرار گرفت که در نهایت ۱۹ ریسک محیط زیستی و ۵ ریسک ایمنی دارای ارزش تفسیر بودند. ، از میان ۱۹ ریسک محیط زیستی ارسال پساب قلیایی خطرناک به ناحیه ی خنثی سازی،تخلیه آب کولینگ،عملیات نمونه گیری و تخلیه برج کاستیک رده ی نامطلوب را به خوداختصاص دادند که علت آن خسارات محیط زیستی وارده می باشد، اما از میان ریسک های ایمنی هیچ ریسکی رده ای بالاتر از قابل قبول با تجدید نظر مدیریت را به خود اختصاص نداد.در پایان هم اقدامات کنترلی و پیشنهادهای لازم ارائه شد.