سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جهانگیر جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست گروه شیلات و محیط زیست دانشگاه تهران
نعمت اله خراسانی – استاد گروه شیلات و محیط زیست دانشگاه تهران
سیدمحمد مهدوی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک شناسی

چکیده:

آب و خاک مقصد نهایی آلاینده های بشر ساخت درمحیط زیست هستند ارزیابی ریسک بوم شناختی یا محیط زیستی ERA به عنوان فرآیندی که توسط آن تاثیرات نامطلوب محتمل یا واقعی آلاینده ها و دیگر فعالیت های انسانی بر بوم سازگان ها و اجزایشان با درجه ای از قطعیت با استفاده از روش شناسی های علمی برآورده می شود تعریف می گردد اتوسیلات ها الکل AEs طبقه ای از سورفکتانت ها غیریونی هستند که در مقیاس جهانی تولیدمی شوند روش شناسی جدید ارزیابی ریسک مبتنی بر توسعه روشی حساس تر با تجزیه و تحلیل ویژه بالاتر و قابلیت ردیابی گستره وسیع تری از نظایر درحساسیت بالاتری می باشد ارزیابی ریسک محیط زیستی سورفکتانت غیریونی اتوسیلات الکل آن چنان که از دیدگاه پژوهشگران و مجله ecotoxicology and evnironmental safety با اهمیت بوده است که در اولین شماره خود در سال ۲۰۰۶ بطور اختصاصی به این موضوع پرداخته است.