سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی جمشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت سانحه، دانشگاه تهران
سعید گیوه چی – استادیار مدیریت سانحه، دانشگاه تهران
حمیدرضا جعفری – دانشیار مدیریت سانحه، دانشگاه تهران
سعید فلاح آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت سانحه، دانشگاه تهزان

چکیده:

با رشد سریع شهرها و گسترش خدمات شهری به نقاط دوردست مدیریت مخاطرات شریانهای حیاتی با چالش مضاعفی رو برو گردیده است ا زاین رو ریسک ناشی از خطرات محیطی در شبکه ها و تاسیسات شریانهای حیاتی بویژه خطوط لوله مدفون رو به افزایش می باشد سامانه های خطوط لوله به عنوان یکی از شریانهای حیاتی در کاهش و یا افزایش خسارت و آسیب پذیری ناشی از زمین لرزه نقش کلیدی دارند بنابراین بررسی آسیب پذیری سامانه های خطوط لوله از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد چرا که شکست لوله های مدفون گاز طبیعی سبب بروز آتش سوزی شده و سلامت افراد درمجاورت صحنه حادثه را به خطر می اندازد استفاده از مدلهای تصمیم گیری چند معیاره در ارزیابی ریسک خطوط مدفون این امکان را میدهد که در هنگام به کار بستن مدیریت ریسک در لوله های مدفون ابعاد چندگانه ریسک که امکان افزایش تصادم خطوط را به همراه دارد بررسی گردد.